skip to Main Content

The Swiss Armyknife of Communications

Vi är ett nätverk av experter inom kommunikations-, strategi- och designbranschen. Några av oss ingår i företag med med ytterligare kompetenser i ryggen men genom att ingå i Januarigruppen ökar vi vår kontaktyta för nya uppdrag. Den samlade erfarenhetsbanken blir större och till nytta för våra respektive uppdragsgivare. Vi driver alla våra egna uppdrag och först när behov uppstår kopplas andra kompetenser in. Varje expert blir på så vis sin egen fullservicebyrå, utan att dras med de större byråernas fasta kostnader. Tillsammans blir vi ett praktiskt kommunikationsverktyg, för dig.

Back To Top