skip to Main Content

Vi är ett nätverk av experter inom kommunikations-, strategi- och designbranschen. Några av oss ingår i företag med med ytterligare kompetenser i ryggen men genom att ingå i Januarigruppen ökar vi vår kontaktyta för nya uppdrag. Den samlade erfarenhetsbanken blir större och till nytta för våra respektive uppdragsgivare. Vi driver alla våra egna uppdrag och först när behov uppstår kopplas andra kompetenser in. Varje expert blir på så vis sin egen fullservicebyrå, utan att dras med de större byråernas fasta kostnader. Tillsammans blir vi ett praktiskt kommunikationsverktyg, för dig.

Vi…

i Januarigruppen vill ha fullt fokus på det vi är bäst på – att skapa kommunikation som gör jobbet. Att vi sedan kan sätta ihop ett skräddarsytt team när kommunikationsbehovet förändras gör att vi rör oss i de bästa av två världar. Vi har insett att ensam är stark men att man tillsammans ibland är ännu starkare. Vi är alla vana att jobba utan mellanhänder, direkt med våra uppdragsgivare. Vi tror inte på briefings, debriefings, samordningsmöten och uppstyltade presentationsmöten. Vi krånglar inte till saker utan ser till att jobbet blir gjort.

Back To Top