skip to Main Content
eden_logga

Text- idé- och konceptutveckling som tillför värde

Vi tror på idéer som är kanaloberoende. Ett bra reklamkoncept kan appliceras på allt, från webben till bildekalen.

Vi tror på samarbete. Reklam är ingen vetenskap, utan mängder av energi som kanaliseras i syfte att göra affärer och skapa resultat. Och när all kraft ska samlas finns det inget utrymme för tvärsäkerhet. Samarbete är den bästa vägen till framgång.

Vi tror på ödmjukhet. Det kan du se på våra stora öron. Vi lyssnar och lär. Tar till och levererar. Stora käftar finns det redan för många av. Därför finns det inga hos oss.

Vi tror på det som särskiljer. Bättre vara allt för några än lite för alla.

Vi tror på traditioner. Därför jobbar vi som en traditionell reklambyrå i den meningen att idén är kung. Men vi jobbar otraditionellt i den meningen att vi ifrågasätter allt och alltid söker nya lösningar på klassiska utmaningar. Och aldrig ger oss innan vi funnit svaret.

Vi tror på ordet. Tanken är fri. Men ordet styr tankebanorna. Styr associationerna. Styr beteende, attityd och handling. Utan ord blir bilden intetsägande. Rätt ord däremot, kan skapa tusen bilder.

Vi tror på enkelhet. Därför arbetar vi konsekvent med att göra det komplicerade enkelt och det enkla fascinerande.

Vi tror på känslan. Forskning visar entydigt att lejonparten av alla inköp sker på känslomässig grund. Därefter rationaliserar vi, söker sakliga argument för våra känslomässiga beslut. Därför är det avgörande med rätt känsla i kommunikationen, emotionella argument. Särskilt när du erbjuder marknaden rationella produkter och tjänster.

Vi tror på att blanda. När både hjärta och hjärna tilltalas på ett förnuftigt sätt. Då gör kommunikationen skillnad.

Vi tror på att berätta en historia. Alla har en historia att berätta. Du också. Berätta gärna samma historia om och om igen. Men gör det på olika sätt. Omväxling förnöjer.

Vi tror på deadlines. Därför att de skapar liv och extra energi till arbetsprocessen.

Vi tror på resultat i allt vi gör. Därför anstränger vi oss alltid lite extra oavsett om uppdragsgivaren är större eller mindre.

Vi tror att alla bra samarbeten bottnar i ett nära och personligt engagemang.

Peter Edén
Copywriter

Besök vår hemsida
genom att klicka
på logotypen eller
pilen här ovan.

Back To Top