skip to Main Content

Vi är ett nätverk av experter inom kommunikations-, strategi- och designbranschen. Några av oss ingår i företag med med ytterligare kompetenser i ryggen men genom att ingå i Januarigruppen ökar vi vår kontaktyta för nya uppdrag. Den samlade erfarenhetsbanken blir större och till nytta för våra respektive uppdragsgivare. Vi driver alla våra egna uppdrag och först när behov uppstår kopplas andra kompetenser in. Varje expert blir på så vis sin egen fullservicebyrå, utan att dras med de större byråernas fasta kostnader. Tillsammans blir vi ett praktiskt kommunikationsverktyg, för dig.

Designer

Logotyper och designprogram för företag och organisationer

LÄS MER
Programmerare/Content Provider

Programmerare med specialkompetens inom app- och digital contentutveckling

LÄS MER
Visualiser/AD

Med hjälp av strategisk visualisering, hjälper jag kunder att ta ideér/visioner vidare i olika processer.

LÄS MER
Copywriter

Text- idé- och konceptutveckling som tillför värde

LÄS MER
Produktionsledare

Erfaren och strukturerad produktionsledare som gör andras jobb lättare.

LÄS MER
Projektledare/Strateg

Vi utvecklar varumärken med ett holistiskt perspektiv och skapar kommunikation som ger resultat.

LÄS MER
Podcaststrateg/Producent

Producerar poddar  och tar fram poddstrategier för affärsnytta.

LÄS MER
PR-konsult och projektledare, Produktionsledning inom event

JOI erbjuder strategisk riktad kommunikation och projektledning av aktiviteter med inriktning på medierelationer & event.

LÄS MER
Digital Designer/Utvecklare

Utvecklar och förädlar den digitala identiten med målet att skapa en inspirerande, funktionell och engagerande digital närvaro.

LÄS MER
Back To Top