skip to Main Content

Vi är ett nätverk av experter inom kommunikations-, strategi- och designbranschen. Några av oss ingår i företag med med ytterligare kompetenser i ryggen men genom att ingå i Januarigruppen ökar vi vår kontaktyta för nya uppdrag. Den samlade erfarenhetsbanken blir större och till nytta för våra respektive uppdragsgivare. Vi driver alla våra egna uppdrag och först när behov uppstår kopplas andra kompetenser in. Varje expert blir på så vis sin egen fullservicebyrå, utan att dras med de större byråernas fasta kostnader. Tillsammans blir vi ett praktiskt kommunikationsverktyg, för dig.

Du…

arbetar förmodligen redan med någon av oss, annars hade du inte hittat hit. Du vet förmodligen exakt vad du vill hjälp med. Du förväntar dig också att det går att prata om, och finna lösningar på, dina kommunikationsfunderingar direkt med den som ska göra jobbet. Du räknar med att den som gör jobbet är tillräckligt erfaren för att se när uppgiften kräver andra kompetenser eller bör omdefinieras. Du uppskattar att slippa mellanhänder, kontaktpersoner eller andra som ska lägga sig hur jobbet görs.

Back To Top