skip to Main Content

Joi

PR-konsult och projektledare, Produktionsledning inom event

JOI erbjuder strategisk riktad kommunikation och projektledning av aktiviteter med inriktning på medierelationer & event.

Back To Top