skip to Main Content

Januarigruppen är ett nätverk av konsulter, mestadels inom kommunikations-, strategi- och designbranschen. Några av oss ingår i företag med ytterligare kompetenser i ryggen men genom att ingå i Januarigruppen ökar vår kontaktyta för nya uppdrag. Den samlade erfarenhetsbanken blir större, till nytta för våra uppdragsgivare. Inom gruppen jobbar alla med sina egna kunder och först när behov uppstår kopplas andra kompetenser in. Kundansvarig är alltid den konsult som har det initiala uppdraget.

Podcaststrateg/Producent

Producerar poddar  och tar fram poddstrategier för affärsnytta.

LÄS MER
Copywriter

Text- idé- och konceptutveckling som tillför värde

LÄS MER
Digital Designer/Utvecklare

Utvecklar och förädlar den digitala identiten med målet att skapa en inspirerande, funktionell och engagerande digital närvaro.

LÄS MER
Designer

Logotyper och designprogram för företag och organisationer

LÄS MER
Projektledare/Strateg

Vi utvecklar varumärken med ett holistiskt perspektiv och skapar kommunikation som ger resultat.

LÄS MER
Programmerare/Content Provider

Programmerare med specialkompetens inom app- och digital contentutveckling

LÄS MER
Produktionsledare

Erfaren och strukturerad produktionsledare som gör andras jobb lättare.

LÄS MER
Visualiser/AD

Med hjälp av strategisk visualisering, hjälper jag kunder att ta ideér/visioner vidare i olika processer.

LÄS MER
PR-konsult och projektledare, Produktionsledning inom event

JOI erbjuder strategisk riktad kommunikation och projektledning av aktiviteter med inriktning på medierelationer & event.

LÄS MER
Back To Top