skip to Main Content

Vi utvecklar varumärken med ett holistiskt perspektiv och skapar kommunikation som ger resultat.

Brandcentric har en flexibel organisation där vi kombinerar en fast kärna av varumärkesstrateger, projektledning, webbproduktion och grafisk produktion med ett nätverk, där några av landets mest framstående kreatörer och konceptutvecklare ingår. Utöver detta samarbetar vi med de kunnigaste specialisterna inom sociala medier, SEO och sökmarknadsföring.

Brandcentric grundades 2006 i nära samverkan med Nordic Brand Academy. Idén var att skapa en kommunikationsbyrå med grunden i akademisk forskning kring varumärken, och kombinera detta med en gedigen, praktisk erfarenhet från kommunikation, från såväl stora som mindre organisationer. Genom åren har vi utvecklat ett stort kunnande vad gäller uppdrag med komplexa budskap, riktade både till konsumenter och företag. Vårt intresse för forskning och utvecklingen inom varumärkesområdet och kommunikation fortsätter genom ständig förkovran liksom i form av samarbeten med universitetsvärlden.

Lars Rystadius
Projektledare/Strateg

Besök vår hemsida
genom att klicka
på logotypen eller
pilen här ovan.

Back To Top