skip to Main Content

Januarigruppen är ett nätverk av konsulter, mestadels inom kommunikations-, strategi- och designbranschen. Alla i Januarigruppen har unika egenskaper för att komplettera, inte konkurrera med varandra. På det viset ökar vi vår kontaktyta för nya uppdrag och den samlade erfarenhetsbanken blir större, till nytta för de befintliga uppdragsgivarna. Inom gruppen jobbar alla med sina egna kunder och först när behov uppstår kopplas andra kompetenser in. Kundansvarig är alltid den konsult som har det initiala uppdraget.

Projektledare/Strateg

Vi utvecklar varumärken med ett holistiskt perspektiv och skapar kommunikation som ger resultat.

read more
Designer

Logotyper och designprogram för företag och organisationer

read more
Copywriter

Text- idé- och konceptutveckling som tillför värde

read more
Visualiser/AD

Med hjälp av strategisk visualisering, hjälper jag kunder att ta ideér/visioner vidare i olika processer.

read more
Back To Top